Логин:

Пароль:

Форумы
Общие вопросы
Document Object Model
Обсуждаем конференцию
Web Usability (test)

Обсуждаем конференцию

Как мога да добавя мой HTML в MS "DHTML Edit Control"?

> How can I insert my html text in MS "DHTML Edit Control" CLSID (clsid:2D360201-FFF5-11d1-8D03-00A0C959BC0A) automaticaly trought programming means. Sorry to write in English, but I am from Bulgaria and my Russian is very poor ;))
>

Можеш спокойно да пишеш на български, ако имаш проблеми с руския ;-)

Информацията, представена на MSDN не съдържа ли необходимата информация?
(http://msdn.microsoft.com/archive/en-us/dnaredcom/html/dhtmledcom.asp)

Не четох за какво става въпрос, но ме плаши това, че компонента е вече в архивите!
СообщениеАвторДата
Nikola23.01.2002 12:59
Гость07.10.2002 18:54
Гость23.09.2002 08:20
Leechy23.01.2002 13:37
Nikola23.01.2002 14:44